Feedback từ cô dâu Úc
|

Feedback từ cô dâu Úc

Nhận được rất nhiều feedback từ khách hàng thật sự rất vui, Suri không chỉ nhận được rất nhiều cô dâu trong nước mà rất nhiều khách hàng mà Suri đã trực tiếp may váy để gửi qua, tuy xa xôi, tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng khách hàng luôn tin tưởng Suri để…